ÖVERSÄTT PRODUKTINFORMATION

Avsnittet handlar om hur du går tillväga för att översätta information gällande produkter till olika språk. 

Du måste först aktivera språk och kopiera över alla sidor för t.ex
e-handel så som produktsidan, produktlistan, kvittosidan och kassasidan.

Du gör även en översättning av navigeringen / kategorierna och kopplar dem till rätt sida. Därefter går du till produktadmin och påbörjar översättningen av produkterna.

ÖVERSÄTT PRODUKTINFO

För muspekaren över E-handel

Klicka på Produkter

Klicka på namnet för respektive produkt som ska översättas

Längst ned i menyn till vänster hittar du flikar för översättning av de språk som är aktiva t.ex Översättningar för English

URL:er

Översättning för produktens sökvägar

Produktsida
Börja med att välja in produktsidan. Hittar du inte produktsidan i dropplistan beror det på att du inte har kopierat den från huvudspråket

URL prefix
Välj en prefix för språket om du vill få med detta i URL:en för produkten

URL
Skriv in URL för produkten. Om det produktens namn är Blå skjorta och du gör en översättning för engelska så skriver du t.ex blue-shirt

Produkt

Översättning av produktens namn

Namn
Skriv in produktens namn. Om produktens namn är Blå skjorta och du gör en översättning för engelska så skriver du Blue shirt

Produktnamn extra info
Om du använder dig av denna funktion för ditt huvudspråk så gör du en översättning här. Namnet kommer visas på produktsidan och kan vara en kort beskrivning av produkten

Länkar

Översättning av länkar som visas på produktsidan 

Ytterligare information / URL
Om du använder dig av extern länk på produktsidan för denna produkt så lägger du in URL till sidan här

Länknamn URL
Om du har en extern länk och inte vill visa länkens URL på produktsidan så kan du här skriva en egen text för länken

Ytterligare informatio / Interns ida
Om du använder dig av intern länk på produktsidan för denna produkt så väljer du sidan i dropplistan

Länknamn för intern sida
Om du har en intern länk men inte vill att sidans namn ska visas på produktsidan så kan du här skriva en egen text för länken

Lager

Översättning av den anpassade lagerbeskrivningen

Anpassad lagerbeskrivning
Detta är ett fritextfält för lagerinformation. T.ex kan du skriva Kontakta oss för leveransdatum eller något annat passande och texten kommer visas på produktsidan

Beskrivningar

Översättning av kort och lång produktbeskrivning

Kort beskrivning
Här gör du en översättning av den korta produktbeskrivningen som visas i produktlistan (beroende på dina publika inställningar) och på produktsidan

Lång beskrivning
Här översätter du den långa produktbeskrivningen som visas på produktsidan. Beroende på dina inställningar kan den även synas i produktlistan

Extra information 1 & 2

Översättning av extra information som visas på produktsidan

Titel
Om du har skapat extra information för produkten på huvudspråket så gör du en översättning av dess titel här. Denna titel visas på produktsidan om en flik under produktbilden

Information
Om du har skapat extra information för produkten på huvudspråket så gör du en översättning av den texten här. Informationen visas när man klickar på dess titel

Dokumentdata

Översättning av SEO

Dokument titel
Här översätter du produktens sidtitel

Dokument beskrivning
Översätt produktens beskrivning. Denna text ger sökmotorer en bra sammanfattning av produkten

Dokument nyckelord
Här översätter du nyckelorden för produkten. Tänk på att orden ska vara relevanta till produkten

Extra data

Översättning av extra data.
Uppgifterna är ej standard så hör gärna av dig om du har några frågor kring detta

FEMTE STEGET

Efter du har aktiverat språk,  kopierat sidor, översatt innehåll, SEO och även översatt namnet på navigering och kopplat till rätt sida så är det dags att översätta produktinformationen. Om du inte har e-handel så hoppar du över detta och även det sjätte steget som är aktivering av länder

Mappar

När du aktiverar ett språk så kopieras även mappstrukturen i sidarkivet. När du sedan kopierar en sida så hamnar den med automatik i motsvarande mapp för det språk du kopierar sidan till

Om du i ett senare skede skapar en ny mapp för ditt standardspråk så skapas mappen även för de övriga språken. Detta gäller dock inte för de nya sidor som du skapar. Dessa måste du manuellt kopiera till andra språk

Navigering

Om du skapar en ny navigering för ett språk så kommer den att dyka upp på dina övriga språk också, i samma position men avaktiverad och utan någon koppling till en sida. Du behöver då göra en översättning av navigeringens namn och koppla den till rätt sida. OBS, detta gäller endast om du inte valt att skapa egen navigering när du aktiverade språket

Radering av mappar

Om du har en sidmapp som du skapat för ett språk och sedan raderar den i sidarkivet när du administrerar ett annat språk så kommer mappen att raderas för alla språk. Sidan raderas ej utan den hamnar osorterad utanför mappsystemet i sidarkivet

Radering av sidor

De sidor som du kopierar mellan de olika språken är oberoende av varandra. Om du raderar en sida för ett språk så finns de fortfarande kvar i sidarkivet för de andra språken

Radering av navigering

Om du inte valt att skapa en unik navigering för dina språk utan har kopierat från ditt standardspråk och du raderar en navigering på ett språk så raderas den även från övriga språk. Om du valt att skapa unik navigering för dina språk så är de oberoende av varandra och andra språk påverkas inte av radering

ARBETA MED OLIKA SPRÅK I ADMIN

För muspekaren över Språk i den svarta verktygslisten 
I dropplistan kan du se de olika språk du som har aktiverat för administration. Klicka på det språk som du vill administrera och du kommer till sidarkivet för det språket. Du kan nu börja arbeta med det valda språket.

Tänk på att om du administrerar ett språk på din sida, t.ex. engelska, och du vill öppna en ny flik i din webbläsare för att se dina sida publikt på t.ex. svenska så kommer din administration även att hoppa över till svenska och tvärtom. Ett tips är att ha 2 olika webbläsare öppna, t.ex. Chrome och Firefox. En för den publika sidan och en annan för den administrativa sidan.

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40