Mallen är en tavelram (designmall)

Desginmallen är din sidans tavelram och du bör ha god kunskap innan du arbetar med designmallar. Det går att ha flera olika mallar som kan användas för olika sidor. Här beskriver vi hur du gör inställningar för malluppgifter när du vill skapa en ny mall. Det är ingen beskrivning i hur du bygger mallen. Du behöver du först gå en introduktion hos oss för att skaffa dig rätt verktyg för att mallen ska fungera korrekt responsivt. 

Skapa en ny mall

För muspekaren över Sidor i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Mallar i menyn som fälls ut

Klicka på Ny mall

Malluppgifter

Mallnamn

Ge mallen ett namn. Detta namn är endast internt

Aktiv

Kryssa i rutan om du vill aktivera mallen. Den blir dock inte kopplad till någon sida per automatik, det valet kan du göra per sida (sidinställningar) eller växla mot en annan befintlig mall

Växla mallar

Om du kryssar i denna ruta om du vill byta ut en denna mall mot en befintlig mall. Därefter väljer du vilken mall den ska ersätta i nästa dropplist. Den mall du ersätter kommer ej att raderas, den ersätts för de sidor som är kopplade till den mallen

Sätt sidor med dessa mallar till denna mall

I dropplistan kan du markera en eller flera befintliga aktiva mallar. När du sparar så skiftar sidorna mall. Förutsatt att du har kryssat i rutan Växla mallar. Detta bör dock ej göras förrän den nya mallen har fått sina responsiva innehållspositioner

När du sparar så har den nya mallen hamnat i listan med övriga mallar. Den har en gul markering till vänster som innebär att mallen ej har publicerats. 

Klicka på ikonen Inställningar / uppgifter längst ut till höger för att börja jobba med mallen. Du publicerar mallen på samma sätt som du publicerar sidor: Klicka på Molnet uppe till höger i den svarta verktygslisten

INGEN ÅTERVÄNDO

Om du editerar en befintlig mall som du använder på din sida och det inte blir bra och du vill återgå till original så finns det tyvärr ingen backup

Vi rekommenderar att du först tar en kopia på den mall du vill editera. Markera kryssrutan allra längst ut till höger för den aktuella mallen och därefter klickar du på den blå Batch-ikonen (den tänds upp när du kryssar i rutan) och klicka sedan på Kopiera mallar

När du är klar med att editera kopian så kan du byta ut den mot en annan mall genom att klicka på Inställningar / uppgifter för mallen du vill använda.  Kryssa i rutan Växla mallar och i dropplistan väljer du vilken mall du vill ersätta

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40