Hantera kampanjer

Förutom att generera rabattkoder kan du även skapa egna unika rabattkoder när du skapar kampanjen. Du kan aktivera så många kampanjer du vill men tänk på att en produkt ej ska tillhöra flera olika kampanjer. Om en produkt ingår i en kampanj utan rabattkod men även i en kampanj med rabattkod så blir det 2 olika rabatter på produkten och det kan alltså bli lite billigare för kunden än vad du har tänkt dig

Skapa kampanj

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Kampanjer i menyn som fälls ut

Klicka på Ny kampanj eller på namnet på en befintlig för att administrera den

Kampanj inställningar

Namn

Namnge kampanjen. Detta namn är internt

Beskrivning

Ge kampanjen en beskrivning. Beskrivningen är endast intern och är ej obligatorisk

Kampanj stil

Här väljer du hur du vill visa din kampanj. Det finns 2 olika alternativ

Standard / inga

Detta val sänker priset men det syns inte att produkten är prissänkt i produktlistan eller på produktsidan

Rödmarkerat pris

Priset blir rödmarkerat i produktlista och på produktsidan

Typ av rabatt

Gör inställningar för hur rabatten ska anges, t.ex i procent eller i kronor. Alla inställningar är exkl. moms

Rabattvärde ersätter priset

Det värde du anger, antingen på produkt eller kampanjen, tar över det ordinarie priset

Dra av rabattens värde pris i procent

Det värde du anger, antingen på produkt eller kampanjen, dras av i procent från det ordinarie priset

Dra av rabattens värde från pris

Det värde du anger, antingen på produkt eller kampanjen, dras av i kronor från det ordinarie priset

Använd rabattvärdet från

Välj Produkt om du vill sätta pris per produkt, antingen i procent eller kronor, beroende på vad du valt i steget innan. Tänk då på att du måste ange ett rabattvärde på varje produkt som ingår i kampanjen.

Välj Kampanj om du vill sätta ett pris som gäller för alla produkter som ingår i kampanjen och på raden Rabattvärde skriver du in värdet, antingen det är i procent eller kronor. Tänk på att priset ange exkl. moms

Produkter

Klicka på Produkter i menyn till vänster för att välja vilka produkter som ska ingå i kampanjen

Välj produkter

Klicka på Välj produkter för att leta upp de produkter som ska ingå i kampanjen. Om du ska välja in flera olika produkter som ligger i olika kategorier så får du välja produkter i flera omgångar då det endast går att välja flera produkter samtidigt om de ligger i samma kategori. 

Klicka på Välj (blå pil) för en eller flera produkter och sedan på Välj objekt

Du kan välja en hel kategori istället för enstaka produkter om du önskar. Klicka på Välj (blå pil) för en kategori och sedan på Välj objekt

Ska kampanjen gälla för alla produkter? Klicka på Övrigt i menyn till vänster och kryssa i rutan Aktivera för alla produkter

Aktivering

Klicka på Aktivering i menyn till vänster för att göra inställningar för hur kampanjen ska aktiveras

Aktiv

Kryssa i rutan Aktiv. Om du inte väljer något startdatum så blir kampanjen aktiv direkt när du sparar. Om du väljer ett startdatum så blir kampanjen aktiverad det datum du anger

Startdatum (aktiv från)

Välj ett datum och ev tid för aktivering av kampanjen. Du kan lämna tomt ifall kampanjen ska aktiveras direkt

Slutdatum

Här väljer du ett slutdatum och ev tid för slutdatum för kampanjen

Aktiveras av

Hur ska kampanjen aktiveras? Välj rätt sätt i dropplistan

Rabattkod (totalsumma)

Välj detta om du vill använda rabattkod och där summan dras av på hela beloppet i kassan. På raden där det står Rabattkod kan du namnge en egen rabattkod fritt ur hjärtat eller så väljer du från de rabattkoder som du har genererat från systemet i dropplistan för Rabattkoder (batch). Om inte rabattkoden ska kunna kombineras med andra rabattkoder kryssar du i rutan för detta

Rabattkod (per produkt)

Välj detta om du vill att rabatten ska gälla med rabattkod och där rabatten dras av per produkt, ej totalsumma. På raden där det står Rabattkod kan du namnge en rabattkod fritt ur hjärtat eller så väljer du från de rabattkoder som du har genererat från systemet i dropplistan för Rabattkoder (batch). Om inte rabattkoden ska kunna kombineras med andra rabattkoder kryssar du i rutan för detta

Totalsumma

Välj detta om det ska bli ett avdrag av hela summa i kassan. Ange summan på nästa rad. Tänk på att priser är exkl. moms

Övrigt

Klicka på Övrigt i menyn till vänster för att göra fler inställningar, t.ex antal köp och välj in etikett (bild)

Aktivera för alla produkter

Kryssa i rutan om kampanjen ska gälla för alla produkter

Antal köp (0=obegränsat)

Om du vill styra antal köp för de produkter som ingår i kampanjen så fyller du i antalet här. Vill du inte sätta någon begränsning så fyller du inte i något

Välj etikett

Välj en fil som etikett från filarkivet. Denna etikett kommer visas på bildens vänstra hörn i produktlistan och på produktsidan

Behörigheter

Klicka på Behörigheter i menyn till vänster för att göra inställningar för vem som har rättighet att se kampanjen

Välj

I dropplistan väljer du vilken/vilka behörighetsgrupper som ska ha rättighet att se denna kampanj. Om alla ska kunna se kampanjen så gör du inget val

Glöm ej att spara!

Ange rabatt på produkt

Om du har valt inställning dra av rabatt från produkt så måste du söka upp produkten och ange rabatten. Du går till dina produkter under E-handel och letar upp din produkt och klickar på den för att administrera inställningar för produkten. Klicka därefter på Pris i menyn till vänster

Rabatt typ

Här väljer du samma rabatt typ som du valde på kampanjen som produkten tillhör

Rabattvärde

Fyll i det rabatterade priset. Tänk på att priser anges exkl. moms

Aktivera rabatt med kampanj

Kryssa i rutan så att rabatten aktiveras när kampanjen startas

Spara

KORT OCH GOTT OM KAMPANJER

Gör först dina inställningar för kampanjen. Hur du vill visa kampanjen, hur stor rabatten är och hur den ska dras av. Sedan väljer du vilka produkter som ska ingå. Du kan välja en hel kategori eller enstaka produkter. Därefter aktiverar du kampanjen. Har du valt att rabatten ska dras av per produkt behöver du även ange det rabatterade priset på de produkter som ingår i kampanjen.

Rabattkoder

Om du vill att dina kunder ska få rabatt med hjälp av rabattkoder så skapar du först dina rabattkoder och därefter skapar du en kampanj. Rabattkoderna går ej att använda utan att vara kopplade till en kampanj. Det går även att skapa en rabattkod när du skapar kampanjen. Den rabattkoden kan du namnge efter eget bevåg, t.ex SOMMARREA eller något annat passande

Namn och beskrivning

Du måste alltid namnge kampanjen men beskrivning är valfritt. Beskrivningen är endast intern och visas inte någonstans.

Kampanjstil

Kampanjstil styr hur kampanjen och priser kommer att visas publikt. Väljer du Standard/inga så visas det ingenstans att priset är nedsänkt. För rödmarkerat pris visas det rabatterade priset rött i produktlistan och på produktsidan visas ordinarie pris överstruket och kunden kan också direkt se hur mycket de sparar. 

Rabattvärde ersätter pris

Oavsett vilket pris du angivit som ordinarie pris på produkterna som ingår i kampanjen så kommer det värde du anger att vara det pris som gäller för produkterna. Du väljer också om rabatten ska anges på själva kampanjen, eller om den ska anges per produkt. 

Dra av rabattens värde i procent

Du skriver en procent som ska dras av från antingen produkt eller en procent som gäller generellt för hela kampanjen. Anger du t.ex 12 % så dras det 15% från ordinarie pris då allting anges exkl. moms.

Dra av rabattens värde från pris

Du skriver in ett värde och det dras sedan av från de produkter som ingår i kampanjen i kronor. Tänk på att värdet anges exkl. moms.

Använd rabattvärdet från

Om du väljer Produkt så måste du för varje enskild produkt ange ett värde för rabatten. Väljer du Kampanj så fyller du i ett värde på raden Rabattvärde och det gäller för alla produkter som ingår i kampanjen. Tänk på att värdet anges exkl. moms.

Produkter

Du kan välja enskilda produkter som ska ingå i kampanjen eller så kan du välja en hel kategori. Vill du endast ha vissa produkter i en kategori så öppnar du först kategorin för att sedan kunna välja dina produkter.

Aktivering

Du väljer i en kalender vilka datum som kampanjen gäller. Vid stopdatum så avaktiveras kampanjen det datum du valt. Du behöver då inte gå tillbaka till kampanjen och kryssa ur rutan för Aktiv

Övrigt

Om kampanjen ska gälla för ett visst antal köp så kan du ange det här. Om den bara ska gälla för 100 köp så skriver du 100. Då avaktiveras kampanjen när 100 köp genomförts.

Vill du visa en etikett för din kampanj så finns det standard etiketter i ditt filarkiv som du kan använda. Det går också bra att skapa egna och ladda upp till filarkivet. 

Behörighet

Här kan du välja vilka användargrupper som ska ha rättighet att se kampanjen. Övriga kunder ser ordinarie pris. De som ingår i användargruppen kan endast se kampanjen efter de loggat in.

Rabatt på produkt

Om du valt att sätta pris per produkt så måste du leta upp respektive produkt och ange det rabatterade priset. Glöm då inte att kryssa i rutan att rabatten ska aktiveras i samband med kampanjen. Om du inte kryssar i rutan så kommer det rabatterade priset fortfarande att visas för produkten även om kampanjen som den ingår i inte längre är aktiv.

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40