ÖVERSÄTT NAVIGERING

Avsnittet handlar om hur du översätter namn på navigering/struktur till ett annat språk.

Detta gäller för dig som har valt att ha samma navigering för det nya språket som för huvudspråket. Du behöver även koppla rätt sida till varje navigering.

Om du har egen navigering för respektive språk så skapar du ny navigering och kopplar den till rätt sida.

ÖVERSÄTT NAVIGERING / KATEGORI

Klicka på Navigering (det spelar ingen roll om du administrerar huvudspråket eller det nya språket)

Klicka på Inställningar / uppgifter för respektive navigering

Klicka på Översättningar i menyn till vänster

De språk som är aktiverade finns att översätta

Uppgifter

Du översätter namn, titel samt anger URL och kopplar till rätt sida.

Navigeringsnamn
Här skriver du in översättningen av det publika namnet på navigeringen

Titel
Titel ska vara en kort beskrivning av vilken sida navigeringen är kopplad till

Länk till sida
I dropplistan väljer du den sida som hör ihop med navigeringen. Dina besökare kommer hamna på denna sida när de klickar på namnet på navigeringen

URL-prefix
Om du har flera aktiva språk visas alla URL-prefix för dessa språk i denna dropplist. Om du väljer att använda URL från sidan så behöver du inte göra något aktivt val

URL
Här fyller du i en UR för navigeringen. Om du använder sidans URL behöver du inte fylla i något

Använd URL från sida
Kryssa i denna ruta om du vill använda sidans URL som sökväg. Den sida som du kopplat till navigeringens URL kommer därmed att visas som URL i webbläsaren. Om du istället vill använda navigeringens URL ska rutan inte vara i kryssad och du anger då URL-prefix och fyller i en URL

Spara

Tänk på att navigeringen ej syns publikt förrän du har aktiverat och publicerat alla sidor. Du behöver också skapa sektioner och lägga in panelen för språkval.

FJÄRDE STEGET

Efter du har aktiverat språk, kopierat sidor och översatt innehåll samt SEO, är det dags för det fjärde steget: översättning av navigering samt koppla respektive navigering till rätt sida

Mappar

När du aktiverar ett språk så kopieras även mappstrukturen i sidarkivet. När du sedan kopierar en sida så hamnar den med automatik i motsvarande mapp för det språk du kopierar sidan till

Om du i ett senare skede skapar en ny mapp för ditt standardspråk så skapas mappen även för de övriga språken. Detta gäller dock inte för de nya sidor som du skapar. Dessa måste du manuellt kopiera till andra språk

Navigering

Om du skapar en ny navigering för ett språk så kommer den att dyka upp på dina övriga språk också, i samma position men avaktiverad och utan någon koppling till en sida. Du behöver då göra en översättning av navigeringens namn och koppla den till rätt sida. OBS, detta gäller endast om du inte valt att skapa egen navigering när du aktiverade språket

Radering av mappar

Om du har en sidmapp som du skapat för ett språk och sedan raderar den i sidarkivet när du administrerar ett annat språk så kommer mappen att raderas för alla språk. Sidan raderas ej utan den hamnar osorterad utanför mappsystemet i sidarkivet

Radering av sidor

De sidor som du kopierar mellan de olika språken är oberoende av varandra. Om du raderar en sida för ett språk så finns de fortfarande kvar i sidarkivet för de andra språken

Radering av navigering

Om du inte valt att skapa en unik navigering för dina språk utan har kopierat från ditt standardspråk och du raderar en navigering på ett språk så raderas den även från övriga språk. Om du valt att skapa unik navigering för dina språk så är de oberoende av varandra och andra språk påverkas inte av radering

ARBETA MED OLIKA SPRÅK I ADMIN

För muspekaren över Språk i den svarta verktygslisten 
I dropplistan kan du se de olika språk du som har aktiverat för administration. Klicka på det språk som du vill administrera och du kommer till sidarkivet för det språket. Du kan nu börja arbeta med det valda språket.

Tänk på att om du administrerar ett språk på din sida, t.ex. engelska, och du vill öppna en ny flik i din webbläsare för att se dina sida publikt på t.ex. svenska så kommer din administration även att hoppa över till svenska och tvärtom. Ett tips är att ha 2 olika webbläsare öppna, t.ex. Chrome och Firefox. En för den publika sidan och en annan för den administrativa sidan.

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40