HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Pris per användargrupp/produkt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris per produkt utan du lägger in rabatt/påslag direkt på användargruppens inställning. Klicka på Pris per användargrupp i menyn som du ser till vänster när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig.

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka på "Pris per användargrupp" i menyn till vänster.

» Ange ett pris för produkten för varje användargrupp 

Se till att du befinner dig på fliken "Pris per användargrupp" som du ser i menyn till vänster när du administrerar produkten.

De användargrupper du skapat syns på denna sida. Fyll i det pris som ska gälla för produkten för varje användargrupp. Pris anges exkl. moms.

Om du har angett pris per kategori för själva gruppen så kommer det pris du anger här att skriva över det pris som är satt på gruppen. Anger du inget pris per produkt gäller det pris du angett för gruppen.

Innan du kan ange unikt pris per produkt och grupp så behöver du skapa grupperna. Detta gör du under "Användare -> Grupper".

På varje användargrupp kan du även ange "grupprabatt / påslag per kategori". Den prisinställning du gör på kategorin gäller då för alla produkter som tillhör kategorin.

Om du anger ett specifik pris per produkt så skriver det över det pris du anger på kategorin som produkten tillhör.

Glöm ej bort att varje användargrupp behöver sina användare också.

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper till produkten

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej at

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart