Import av variationer

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina huvudprodukter via en CSV-fil. Du behöver i förväg redan ha skapat din variationsmall samt skapat eller importerat dina huvudprodukter. Du behöver även ha valt in variationsmallen du tänkt använda på huvudprodukten

Gör variationsimport

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Import i menyn som fälls ut

Klicka på Variationsimport och därefter på Ny variationsimport

Inställningar och välj importfil

Gör först några inställningar och välj fil att importera. Det är en fördel om du i förväg laddat upp filen till filarkivet

Namn

Namnge själva importen. Namnet är endast internt och kommer synas i listan över de importer som blivit genomförda

Hoppa över första raden i importfilen

Kryssa i rutan för att inte importera den översta raden i CSV filen, dvs den rad som innehåller  "rubriker" för de fält du importerar

Kolumnseparerare

I dropplistan väljer du den kolumnseparerare som stämmer överens med hur du har sparat din CSV fil

Importfil teckenkodning

I dropplistan väljer du den teckenkodning som stämmer överens med hur du har sparat din CSV fil

Importera dynamiska variationsdata

Om du vill importera dynamiska variationer så kryssar du i denna ruta

Rot-mapp till och från för dynamiska produkter

Detta är till för om du vill koppla bilder till produkterna. Om du har laddat upp bilder till en mapp som du vill koppla till dina produkter så väljer du den mappen. Tänk på att du måste skriva in bildens namn och filändelse i din importfil. T.ex bild.jpgHar du en huvudmapp med samtliga bilder som du vill sortera ned så väljer du den mappen som Från mapp och sedan väljder du den mappen som du vill att bilderna flyttas till som Till mapp. Ska inte bilderna flyttas utan ligga kvar i samma mapp så väjer du samma mapp som Från mapp och Till mapp

Ta bort alla variationer som matchar artikelnumret (OBS, detta kan inte ångras!)

Om du vill ta bort alla variationer som matchar artikelnumret i importen så kryssar du i denna ruta. (OBS! Detta kan inte ångras!)

Välj fil

Välj importfil från filarkivet eller ladda upp en fil

Spara

Matcha kolumn och importera

Nu ska du i dropplistor matcha informationen från din CSV fil. Om det är fält du ej vill importera eller ej använda så gör du inget val i dropplistan.

När du är klar så klickar du på Spara.

Du ser nu en sammanställning av din import. Klicka på Import för att starta importen

HUR FUNGERAR VARIATIONSIMPORTEN?

När du genomför en variationsimport så betyder det att du kopplar på variationsdata på dina huvudprodukter via en CSV-fil.

Du behöver i förväg redan ha skapat din variationsmall samt skapat eller importerat dina huvudprodukter. Du behöver även ha valt in variationsmallen du tänkt använda på huvudprodukten. Ska du använda riktiga produkter, dvs ej dynamiska, så ska även dessa redan finnas i systemet när du gör din variationsimport. Ska du använda dynamiska variationer så skriver du in vilka artikelnummer dessa ska få i din importfil. 

Information i importfilen

Artikelnummer (Variation)

Här skriver du artikelnumret som variationen ska få i systemet. Finns artikelnumret redan så kopplas huvudprodukten ihop med den produkten. Finns det ingen produkt med det artikelnumret så skapas det en dynamisk variation.

Artikelnummer (huvudprodukt)

Här skriver du in artikelnumret på huvudprodukten, dvs den produkten som variationerna ska läggas till på. Observera att huvudprodukten måste redan finnas skapad i systemet.

Variationsdata (ID)

Här skriver du inte det ID numer som stämmer överens med den variationsdata du vill koppla ihop respektive produkt med.
Du finner ID numren inne på din variationsmall. För mer information se avsnitt Hitta ID:n.

Prisjustering

Här skriver du in eventuella prisjusteringar. Ex "-10" innebär att variationen blir 10:- billigare, medans "10" innebär att produkter blir 10:- dyrare.

Lagersaldo

Här skriver du in variationernas lagersaldon

Aktiv

I denna kolumn så skriver du antingen 0 eller 1. 0 = Inaktiv. 1 = Aktiv.

Sökbar

I denna kolumn så skriver du antingen 0 eller 1. 0 = Ej sökbar. 1 = Sökbar.

Huvudbild

I denna kolumn så skriver du huvudbildens filnamn. Ex bild.jpg

Huvudbild URL

I denna kolumn så skriver du in huvudbildens URL. Ex /static/files/8/bild.jpg.

Domän / prefix för bild URL:er

I denna kolumn så skriver du in domän / prefix för bild URL:en. Ex sitesmart.se

Bildmapp (ID)

I denna mapp så skriver du in bildmappens ID
Har du redan valt mappar i föregående steg så behöver du inte skriva in mappens ID eller välja detta i din import.

Bilder

Du kan endast lägga till bilder på dina dynamiska variationer. Om du vill lägga till bilder på "riktiga" produkter så får du göra det via produktimporten eller genom att gå in på produkterna i administrationen.

Gäller det dynamiska produkter så får du välja mellan att antingen skriva in bildens namn i din importfil, eller så kan du skriva in bildernas URL samt skriva in domän/prefix för URL:en.

Vad händer om jag väljer Ignorera i dropplisten? 

Om det är fält du ej vill importera eller ej använda så gör du inget val i dropplistan. Systemet ignorerar då att importera den eller de fälten.

Exempelfil

Ladda ner en exempelfil

Variationsimport exempelfil (Excel)
Variationsimport exempelfil (UTF8)

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40