Produktexport

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en CSV-fil där din data lagras. Denna fil kan användas till t.ex prisjämförelse

Gör produktexport

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Export i menyn som fälls ut

Klicka på Ny produktexport

Inställningar för export

Börja med att göra inställningar för exporten

Namn

Namnge själva exporten. CSV filen som skapas får detta namn

Exportera fil till mapp

Du kan välja att lägga filen i en mapp i filarkivet. Väljer du inget hamnar den utanför mappstrukturen

Språk

Om du har flera aktiva språk väljer du från vilket språk du vill exportera informationen

Valuta

Har du flera olika valutor aktiverade? Välj den valuta du vill exportera

Produktdata

Om du har flera olika produktdatamallar väljer du den produktdatamall du vill exportera. 

Data att exportera

Sätt kryss framför den data du vill få med i exportfilen

Exportera för externa format

Ska exporten gälla för Google-shopping eller Facebook? Gör ditt val i dropplistan

Lägg till rubriker

Kryssar du i denna ruta får du med rubrikerna för den data som du kryssat för i Data att exportera i filen

Döp om / sortera rubriker

Om du kryssar i denna ruta så får du upp ett formulär där du kan döpa / sortera om alla rubriker innan du sparar exporten

Ta bort radbrytningar från textfält

Kryssa i rutan om du vill ta bort radbrytningar som t.ex är gjorda i produktbeskrivningar

Kolumnseparerare

Välj i dropplistan vilken kolumnseparerare du vill ha när du skapar CSV filen. Vid import av filen ska samma kolumnseparerare väljas

Data-separerare

I dropplistan väljer du vilken data-separerare du vill ha i CSV filen. Vid import av filen ska samma data-separerare väljas

Exportera på / av-värden som

På / av-värden visar om viss information finns eller inte finns för produkten. Väljer du 1 / 0 innebär det att de produkter som är inaktiva i exporten får värde 0 i CSV filen och de som är aktiva får värde 1

Prisformat

Här väljer du vilket sorts prisformat du vill ha i CSV filen

Kategori

Välj att exportera från vissa kategorier. Om du ska exportera alla produkter så kan du lämna alla kategorier omarkerade

Aktiv

Välj om exporten ska innehålla aktiva produkter eller endast de produkter som är inaktiva

Sökbar

Välj om du vill få med enbart de produkter som är angivna som sökbara eller enbart de som inte är sökbara

Utgången

Välj om du vill exportera endast de produkter som är angivna som utgångna eller de som inte är utgångna

Markerad för export

Välj om du endast vill exportera de produkter som du på produktnivå har angivit ska gå att exportera

Behörighet

Välj om du vill exportera endast de produkter som tillhör någon behörighetsgrupp eller endast de produkter som inte tillhör någon behörighetsgrupp

Spara

Du ser nu totalt anta produkter att exportera samt filnamnet.

Klicka på Export

Hämta CSV fil

Din CSV fil finns nu att hämta i filarkivet. Antingen i en mapp eller utanför mappstrukturen. Leta upp din fil. Klicka sedan på Inställningar/uppgifter för filen. Därefter klickar du på Ladda ner fil

Du kan även ladda ned filen direkt från exporten. (E-handel->Export-> här ser du namnen på alla exporter som är gjorda. Klicka på Filnamnet för att ladda ned CSV filen)

HUR FUNGERAR EXPORTEN?

När du använder dig av produktexport så betyder det att du laddar ner dina produkter i form av en CSV-fil där din data lagras. Denna fil kan användas till t.ex prisjämförelse. 

Vad händer om du väljer Ignorera i dropplisten? 

Då får du med alla produkter oavsett produktens status. Vill du bara få med vissa produkter så gör du aktiva val i dropplistorna

Göra om export

Du kan spara en ny csv fil med samma inställningar genom att gå till Export och klicka på Inställningar/uppgifter för en viss fil och därefter på Spara och sedan på Export.

URL till filen (sökväg)

Du hittar sökvägen till filen genom att gå till filarkivet och klicka på Inställningar/uppgifter för filen. Den står efter texten: Filens plats
Tänk på att din hemsidas domännamn även måste ingå i sökvägen.

Markera produkt som exportprodukt

Leta upp din produkt och klicka på Inställningar/uppgifter
Klicka på Import/Export
Kryssa i rutan Inkludera i export

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40