Design typsnitt för formulär

Avsnittet handlar om hur du editerar/designar de typsnitt som används i formulär. Du kan även designa Skicka-knappen. Du kan ändra och testa dig fram i lugn och ro. När du är nöjd så publicerar du ändringarna och fram till dess kommer dina besökaren inte kunna se att du arbetar med typsnitt för formulär.

Ändra utseende / design på typsnitt i formulär

För muspekaren över Redigera sida i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Formulär i menyn som fälls ut

Du kommer nu till översiktssidan för de typsnitt du kan editera (även skicka-knappen)

Klicka på en funktion för att editera den

Kolumn

Inställningar för höjd / bredd 
Läs mer här

Inställningar för marginaler / indrag
Läs mer här

Bakgrund / skugga

Inställningar för bakgrund
Läs mer här

Inställningar för skugga
Läs mer här

Hörn / ram

Inställningar för hörn
Läs mer

Inställningar för ram
Läs mer

Fonts

Storlek

Skriv siffra som ska avgöra storleken för typsnittet. Anges i pixlar (px)

Weight

Denna inställning avgör hur fet texten blir. Värden du kan ange ligger mellan 100 till 900. Ju högre siffra desto fetare text.
Testa dig fram, du ser direkt hur texten påverkas när du ändrar siffror

Teckenavstånd

Här skriver du in en siffra och avslutar med pixlar (px) för att skapa avstånd mellan tecknen

Line height

Detta är inställning för radavstånd. Du kan använda enheterna em, ex, %, eller px

Family

I denna dropplist väljer du vilken font du vill använda för typsnittet

Text decoration

I dropplistan kan du välja om texten ska vara understruken, överstruken eller genomstruken

Färg

Sätt muspekaren  i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#)

Stil

Välj en stil för typsnittet. Italic och Oblique gör texten lite lätt kursiv.
Standardvärde är normal

Spara när du är klar

För att ändringarna ska slå igenom på din webbplats behöver du publicera. Klicka därför på ikonen Molnet uppe i det högra hörnet i den svarta verktygslisten

Du kan behöva uppdatera webbläsaren några gånger för att därefter se ändringen, eventuellt behöver du tömma cachen i webbläsaren. Se inställningar i webbläsaren för hur du tömmer cachen

DESIGN TYPSNITT FORMULÄR

Designen du anger för typsnitt och skicka-knappen under Globala stilar -> Formulär gäller för alla formulär du skapar

Storlek

Hur stor typsnittet ska vara anger du på denna rad. Du skriver en siffra och avslutar med enheten px. Utan mellanslag. Ex: 20px

Textens tjocklek (font weight)

Ange en siffra mellan 100 och 900 i steg om 100. Ju högre siffra desto fetare text

Teckenavstånd

Med denna inställning skapar du ett avstånd mellan varje bokstav i ett textstycke. Ange en siffra och avsluta med enheten px

Radavstånd (line height)

Radavståndet avgör avståndet mellan varje textrad i ett stycke. Skriv in en siffra och ange enhet t.ex em, ex, % eller px.
Det ska inte vara något mellanslag mellan siffran och enheten
Vi brukar använda 1.8em som standard

Dekorera texten
(text decoration)

None: standarvärde, ingen dekoration
Underline. understruken text
Overline: överstrykning (ett streck ovanför texten)
Line-through: genomstryckning (streck på texten)

Färg

Här kan du själv styra vilken färg som typsnittet ska ha. Du kan leta efter en färg i den färgboxen eller om du vet en Hex kod så kan du skriva in den istället

Stil

Standardvärde är Normal. Då sker ingen förändring på utseende på typsnittet. Välj Italic eller Oblique för att göra texten kursiv

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40