HEM / CMS / Responsivitet / Visning på olika skärmar - layout-tabell

Visning på olika skärmar - layout-tabell

Styr den responsiva visningen av layout-tabell på en sida.

Anpassa visningen i telefoner med responsiv visning. Om du inte gör någon aktiv inställning för den responsiva visningen av antal kolumner på rad för en layout-tabell så kommer layout-tabellen att visas med 1 kolumn per rad i alla skärmar oavsett hur många kolumner layout-tabellen har. 

Inställningar för responsiv visning

Börja med att gå till sidan där du vill justera inställningarna för responsiviteten.

» Antal kolumner på olika skärmar

När det kommer till layout-tabeller kan du styra hur många kolumner som visas per rad i olika skärmar. För stora skärmar med upplösning 1024px eller mer visas alltid layout-tabellen i original. Dvs har layout-tabellen 6 kolumner så visas den med 6 kolumner per rad i stora skärmar.

Klicka på "Skiftnyckeln" i menyn till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar".

Klicka på "Responsiv visning" så kommer du till kategorin "Kolumner".

Antal kolumner på mellanstora skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för mellanstora skärmar med upplösning 768-1023px.

Antal kolumner på små skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för små skärmar med upplösning 568-767px.

Antal kolumner för mobiler

Välj antal kolumner som ska visas per rad i mobiler.

» Visning för olika skärmar

Under den här kategorin ställer du in huruvida layout-tabellen ska synas på olika enheter eller inte.

Göm för stora skärmar

Gömmer layout-tabellen för stora skärmar med upplösning 1024px eller mer (stationära datorer).

Göm för mellanstora skärmar

Gömmer tabellen för mellanstora skärmar med upplösning 768-1023px (kan t.ex. vara bärbara datorer eller liggande surfplattor).

Göm för små skärmar

Gömmer layout-tabellen för mindre skärmar med upplösning 568-767px (stående och mindre surfplattor).

Göm för mobiler

Gömmer tabellen för mobiler.

Glöm inte att klicka på Spara!

Om du har skapat en layout-tabell med 4 kolumner kan du visa den på 2 rader för mellanstora skärmar och 1 per rad för små och mobiler. Detta innebär att en layout-tabell med 4 kolumner visas på 2 rader för en stående surfplatta och på 4 rader i en mobil.

Relaterade hjälpavsnitt

Marginaler och indrag text

Personifiera texterna på din e-handel.

För att få en luftig och lättläst text kan de många gånger hjälpa att lägga till marginaler och i

Visning på olika skärmar - bild

Responsiva bilder är ett måste för en välfungerande e-handel.

För att en sida ska se bra ut även när du scrollar på telefonen så är det en bra idé att sätta sp

Visning på olika skärmar - text

Inställningar för responsiv visning av texter.

Med en responsiv hemsida så behöver du inte skapa unika sidor för mobiltelefoner eller surfplatto

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart