HEM / CMS / Responsivitet / Marginaler och indrag text

Marginaler och indrag text

Personifiera texterna på din e-handel.

För att få en luftig och lättläst text kan de många gånger hjälpa att lägga till marginaler och indrag. Ett bra komplement till välskriven copy.

Börja här

Gå till sidan du vill arbeta med.

Dra muspekaren över "Sidor" i den svarta verktygslisten.

Klicka på "Typsnitt" i menyn som fälls ut.

Klicka på den text som du vill ändra "Marginaler / indrag" för.

» Optimera placering av texter med marginaler och indrag

Ange alltid px efter den siffra du skriver in: t.ex. 10px.

Marginaler : Övre / Nedre

Angivet värde lägger till marginaler över/under varje text som använder detta typsnitt.

Marginaler : Vänster / Höger

Angivet värde lägger till marginaler till vänster/höger om varje text som använder detta typsnitt.

Indrag : Övre / Nedre

Anges i pixlar (px)Angivet värde infogar indrag över/under varje text som använder detta typsnitt.

Indrag : Vänster / Höger

Angivet värde infogar indrag till vänster/höger om varje text som använder detta typsnitt.

De ändringar som gjort här kring marginaler och indrag runt texter är inställningar sparas som en mall. Så nästa gång som du ska lägga in en text så kommer dessa avstånd att följa med. Ett enkelt sätt att hålla en röd tråd och en tydlig grafisk profil på din e-handel!

Relaterade hjälpavsnitt

Visning på olika skärmar - bild

Responsiva bilder är ett måste för en välfungerande e-handel.

För att en sida ska se bra ut även när du scrollar på telefonen så är det en bra idé att sätta sp

Visning på olika skärmar - layout-tabell

Styr den responsiva visningen av layout-tabell på en sida.

Anpassa visningen i telefoner med responsiv visning. Om du inte gör någon aktiv inställning

Visning på olika skärmar - text

Inställningar för responsiv visning av texter.

Med en responsiv hemsida så behöver du inte skapa unika sidor för mobiltelefoner eller surfplatto

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart