Skapa och bygg egna formulär

Innan du kan bygga ett formulär ska du först skapa en smart-sida för formuläret. Denna smart-sida blir sedan en panel som du kan lägga in på hemsidan för att visa formuläret. Det går att skapa olika formulär, t.ex för anmälan eller förfrågan.

Bygg ett formulär

Om du inte har skapat en smart-sida för ditt formulär så börjar du med det.
Läs mer här »

Om du redan har skapat en smart-sida för formuläret så letar du upp denna i sidarkivet och klickar på namnet på sidan. Du kommer då till editeringsläge för formuläret.

Text (textfält)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen 
Välj Text i menyn som fälls ut

Ett textfält med texten label läggs till i formuläret och du för muspekaren över objektet och klicka därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna

Spara när du är klar.

Här nedan ser du 7 st olika textfält. Vi har använt Platshållare för texterna.
För postnummer och ort har vi lagt in en layout-tabell med 2 kolumner och placerat ett textfält i vardera kolumnen

Select ( dropplista)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Select i menyn som fälls ut

Ett fält med texten label läggs till i formuläret och du för muspekaren över detta objekt och klickar på Skiftnyckeln i den menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna

Under alternativt värde och alternativt namn anger du det som ska stå i dropplisten. Du kan lägga till så många val du vill och du anger position för valen i en dropplist

Spara när du är klar.

Här nedan ser du en dropplist och texten Välj kursdatum är en Etikett

Här nedan ser du de alternativt värde/namn som vi har angett för denna dropplist

Radio (radioknappar)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Radio i menyn som fälls ut

En radioknapp med texten label läggs till i formuläret och du för muspekaren över detta objekt och klickar på Skiftnyckeln i den menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna

Om du ska skapa flera olika radioknappar inom samma område så skapar du en grupp för den första radioknappen. Du anger ett namn under Gruppnamn / Döp om grupp och när du sedan skapar nästa radioknapp så finns denna grupp att välja i dropplisten där det står Grupp

Du kan skapa så många grupper och radioknappar du önskar

Spara när du är klar. Om det ska vara flera olika alternativ med radioknappar så skapar du nästa radioknapp och placerar den i rätt grupp

Här nedan ser du 4 radioknappar som ligger i en grupp som vi har döpt till Antal kursdeltagare. Det går endast att markera 1 radioknapp. Vi har skapat en layout-tabell med 4 kolumner och lagt in en radioknapp i varje kolumn. Texten Ange antal personer som ska delta på kursen (max deltagare 4 personer) är en vanlig brödtext

Checkbox (kryssrutor)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Checkbox i menyn som fälls ut

En kryssruta med texten Label läggs till och du för muspekaren över detta objekt och klicka därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna

Spara när du är klar. Om det ska vara flera val med kryssrutor så skapar du en ny checkbox och fyller uppgifterna. Du kan skapa obegränsat med antal checkboxar

Här har vi skapat en layout-tabell med 2 kolumner och vi har placerat 2 kryssrutor i vänstra kolumnen och 2 st i den högra kolumnen. Texten Lunch och middag (gäller för alla kursdeltagare)  är vanlig brödtext

Textarea (meddelanderuta)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Textarea i menyn som fälls ut

En meddelanderuta med texten label läggs till i formuläret och du för muspekaren över detta objekt och klickar därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna

Spara när du är klar.

Här nedan ser du en meddelanderuta. Vi har använt Etikett för texten Ange eventuella allergier och eventuell annan information

Captcha

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Captcha i menyn som fälls ut

En ruta med siffror och en textrad läggs till i formuläret och du för muspekaren över detta objekt och klickar därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och anger en text på raden där det står Platshållare. Den texten du skriver kommer att synas på textraden under siffrorna.

Här har vi angett texten Skriv in siffrorna i koden du ser här ovan som platshållare

Godkänn hantering av personuppgifter (GDPR)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Checkbox i menyn som fälls ut

En kryssruta med texten Label läggs till och du för muspekaren över detta objekt och klicka därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och fyll i uppgifterna.  

På raden där det står Etikett anger du texten som ska stå efter kryssrutan och på raden där det står Etikett-länk anger du URL till smart-sidan där information kring hur ni hanterar personuppgifter finns. Etiketten blir då en länk till smart-sidan som öppnas som en popup-ruta när kund klickar på länken. Du anger hela URL:en ex: https://www.dindoman.se/godkann-hantering-personuppgifter och kom ihåg att du ej får låta checkboxen vara markerad.

Här nedan har vi skrivit Jag godkänner XXXXX:s policy för hantering av personuppgifter som Etikett

Submit (skicka knapp)

Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på Submit i menyn som fälls ut

En knapp med texten Submit läggs till i formuläret och du för muspekaren över detta objekt och klickar därefter på Skiftnyckeln i menyn som öppnar sig och sedan på Inställningar och anger texten som ska stå på knappen, t.ex Skicka

Tänk på att inte markera knappen som obligatorisk för då kommer det inte att fungera att skicka iväg formuläret

Spara när du är klar.

Här nedan ser du submit knappen med texten Skicka kursanmälan

Här ser du en bild på ett formulär som vi har byggt och vi beskriver de olika funktionerna i turordning.

SMART-SIDA BLIR PANEL

Börja med att skapa en smart-sida. Döp gärna sidan till Panel formulär kursanmälan eller ett namn som beskriver vad det är för sorts formulär du bygger. Det underlättar när du ska lägga till formuläret som en panel på sidan. Markera även kryssrutorna Gör denna smart-sida till en panelmall och Gör denna sida till ett formulär

Du kan bygga upp formuläret med följande funktioner:
Radioknappar - Endast ett av flera val kan markeras  Checkboxar - Ett eller fler val kan markeras 
Dropplist (select) - En utfällande lista där endast ett val kan göras
Textfält - En rad där besökaren kan själv kan skriva in text
Meddelanderuta - En ruta för att skriva in ett längre meddelande
Captcha - Kod besökaren behöver ange innan formuläret kan skickas iväg

Kolumner och design

Du kan skapa en layout-tabell för att lägga in de olika fälten, checkboxarna, radioknapparna etc i olika kolumner. Du kan även göra indrag på de objekt du lagt in i formuläret

Panel

När du lägger in formuläret som en panel på din hemsida kan du fylla i vem som ska vara mottagare av den information dina besökare anger när de fyller i och skickar formuläret. Du kan ange flera mottagare om du önskar. Du väljer också vilken sida besökaren ska hamna på efter de har skickat iväg formuläret. T.ex en Tack för din förfrågan sida

Inställningar för objekt

Här hittar du instruktioner om de olika inställningarna för formulär

Formulär objektnamn (internt)

Detta är ett internt namn för objektet. Vi rekommenderar att ange samma som den uppgift besökaren ska ange, t.ex Företag, namn, e-postadress eller vad det nu ska vara som besökaren ska ange

Funktion

I denna dropplist kan du välja vad det är för sorts funktion det är. Om det t.ex är en e-postadress besökaren ska fylla i så väljer du E mail i dropplistan

Obligatorisk

Välj Ja eller Nej beroende på om det ska vara obligatoriskt att fylla i det du efterfrågar

Fyll i med befintlig data

Välj Ja eller Nej 
Om den som fyller i formuläret är inloggad (publikt) och du har valt Ja här så kommer användarens uppgifter att vara förifyllda. Dvs om användaren sen tidigare är registrerad på din sida

Göm fält

Om du har valt Ja under Fyll i med befintlig data, så kan du välja att gömma detta fält för användare som redan är användare på din sida. Fältet skickas dock in med formuläret med de uppgifter som finns registrerade på användaren. Detta gäller endast för användare som sedan tidigare är registrerade på din sida och är inloggade (publikt) när de fyller i formuläret

Skrivskyddat fält

Om du har valt Ja under Fyll i med befintlig data, så kan låta fältet vara skrivskyddat, dvs användaren kan ej ändra sina uppgifter som redan är ifyllda. Detta gäller endast för användare som sedan tidigare är registrerade på din sida och är inloggade (publikt) när de fyller i formuläret

Beskrivning

Här kan du ange samma som du skrev under Formulär objektnamn eller en kort beskrivning av det är som besökaren ska fylla i

Alt. text

Här kan du också skriva samma som du skrev under Formulär objektnamn. Det ska beskriva vilken information/uppgift du besökaren ska ange

Max antal tecken / Min antal tecken

Ange om det ska vara en begränsning för hur många tecken som får användas när besökaren fyller i sina uppgifter. Anger du inget så blir det ingen begränsning

Etikett

Om du fyller i något här så kommer den texten att visas över textfältet, meddelanderutan eller om det är en radioknapp eller kryssruta så visas den till höger om själva knappen/rutan

Etikett-länk

Om du vill skapa en länk av en text skriver du först in en text på raden Etikett, därefter skriver du in den URL som den texten ska länka till. Du kan endast länka till en smart-sida och du skriver URL utan www

Platshållare

Om du skriver in en text för platshållare så visas den texten i själva textfältet eller meddelanderutan istället för ovanför som den gör när du använder Etikett

Alternativt värde

Detta används enbart när man skapar en dropplist (select) och här anger du de val som ska synas i dropplistan. För alternativt värde och alternativt namn anger du samma och väljer sedan position i dropplistan

Markerad

Detta används enbart för radioknappar och kryssrutor (checkbox) och väljer du Ja så kommer radioknappen eller checkboxen att vara förifylld när besökaren ska fylla i formuläret. Tänk dock på att i en grupp med radioknappar så kan endast 1 vara förifylld detta för att syftet med radioknappar är att man enbart ska göra ett val. Och om det är en checkbox för att godkänna något så får den checkboxen aldrig vara markerad som standard utan den som fyller i formuläret måste själv aktivt kryssa i checkboxen

Grupp

Detta används enbart för radioknappar. När du skapar flera radioknappar så placerar du dessa i en grupp. Om det är den första radioknappen du skapar och det inte finns någon grupp så skriver du in namnet på gruppen under fältet Gruppnamn / Döp om grupp. När du sedan skapar nästa radioknapp så kommer du att kunna välja denna grupp i dropplisten under Grupp. Anledningen till att man lägger in radioknappar i en grupp beror på att när du får det ifyllda formuläret skickat till dig så kan du lättare se vad det är för val som besökaren har fyllt i om radioknapparna ligger i en gemensam grupp

Knappnamn

Detta används enbart för skicka (submit) knappen. Det du skriver här blir texten på skicka-knappen

Captcha

För att minska spam kan du lägga in en Captcha funktion. Klicka på ikonen som ser ut som tre vågräta streck som du hittar bredvid plustecknen och klicka på CAPTCHA i menyn som fälls ut. Placera den med fördel ovanför skicka knappen

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40