Lägg till och editera anpassade typsnitt

När du skriver text på din webbplats så väljer du vilken sorts typsnitt du vill använda i en dropplist i texteditorn. Du kan dels använda standardtypsnitt eller så kan du använda de anpassade typsnitten. Du kan även skapa egna anpassade typsnitt. Du kan ändra och testa dig fram i lugn och ro. När du är nöjd så publicerar du ändringarna och fram till dess kommer dina besökaren inte kunna se att du editerar typsnitten.

Lägg till eget typsnitt

För muspekaren över Sidor i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Anpassade typsnitt i menyn som fälls ut

Klicka på Lägg till eget typsnitt och ge typsnittet ett namn och spara

Klicka på typsnittet för att designa/editera det

Kolumn

Höjd / bredd och marginaler / indrag

Max bredd

Anges pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter maximal bredd på objektet oavsett storlek på skärm

Min bredd

Anges i pixlar (px) eller procent (%) 
Angivet värde sätter minsta bredd på objektet oavsett storlek på skärm

Fast bredd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en fast bredd på objektet oavsett storlek på skärm
Objektet blir EJ responsivt

Max höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en maximal höjd på objektet oavsett storlek på skärm
Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek

Min höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en minsta höjd på objektet oavsett storlek på skärm
Om du kombinerar denna inställning med bredd för en bild så kan bilden bli förvrängd beroende på bildens original storlek

Fast höjd

Anges i pixlar (px) eller procent (%)
Angivet värde sätter en fast höjd på objektet oavsett storlek på skärm
Objektet blir EJ responsivt

Över / Under

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att infoga marginaler/indrag över och/eller under ett objekt

Vänster / Höger

Dra i reglaget eller ange siffror för att infoga marginaler/indrag till vänster och/eller höger för ett objekt

Bakgrund / skugga

Inställningar för bakgrund och skugga

Bild

Klicka på Välj bild och du kommer till filarkivet och kan välja en bild som bakgrundsbild

Repetera

Bilden har en viss höjd och du kan välja att bakgrundsbilden ska repetera. Dvs om texten du skrivit är 200px på höjden och bilden du lägger in som en bakgrund endast är 150px så kan bilden alltså upprepa sig. Detta kan du styra både horisontellt och vertikalt. Du kan givetvis välja att bilden inte ska repetera. Det beror ju helt på hur bilden ser ut. Är det t.ex en bild som föreställer en färg så kan du med fördel låta den repetera. Välj då Repetera så gäller detta både horisontellt och vertikalt

Fästa

Om du väljer Fixerad så ligger bilden fast i bakgrunden och när man skrollar på sidan så rör sig texten över bilden. Väljer du Standard så rör sig texten inte över bilden vid skroll

Position

Ange hur bilden ska positioneras. Detta kan vara lämpligt om du har en bild som är större än själva ytan där den placeras för att visa upp den del av bilden du önskar

Färg

Om du inte vill ha en bakgrundsbild kan du lägga in en bakgrundsfärg. Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#). Du kan kombinera bakgrundsfärg med bakgrundsbild och då visas färgen om du har valt att inte repetera bilden och om texten som är inlagd är längre än bilden

Opacitet

Här anger man opacitet för att ge färgen transparens (genomskinlighet)
Anges i procent (%)

Horisontellt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan horisontellt

Vertikalt

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att flytta skuggan vertikalt

Suddighet

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra färgen suddig

Spridning

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att ange hur stor spridning du vill att färgen ska ha

Färg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#)
Klicka på OK när du valt färg

Hörn / ram

Inställningar för hörn och ram

Övre vänstra / högre och Nedre vänstra / högra

Dra i reglaget eller ange siffror i rutan för att göra hörn. Detta fungerar endast på bilder och om du har lagt en bakgrundsbild, färg, skugga eller ram på texten eller i en layout-tabell/kolumn

Ram bredd

Dra i reglaget eller skriv in en siffra i rutan för att ange hur bred ramen ska vara

Typ

Välj i dropplistan vilken typ av ram du önskar, du ser direkt på sidan vilket utseende respektive val har när du gör valet 

Ramfärg

Sätt muspekaren i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#)

Fonts

Storlek

Skriv siffra som ska avgöra storleken för typsnittet. Anges i pixlar (px)

Weight

Denna inställning avgör hur fet texten blir. Värden du kan ange ligger mellan 100 till 900. Ju högre siffra desto fetare text.
Testa dig fram, du ser direkt hur texten påverkas när du ändrar siffror

Teckenavstånd

Här skriver du in en siffra och avslutar med pixlar (px) för att skapa avstånd mellan tecknen

Line height

Detta är inställning för radavstånd. Du kan använda enheterna em, ex, %, eller px

Family

I denna dropplist väljer du vilken font du vill använda för typsnittet

Text decoration

I dropplistan kan du välja om texten ska vara understruken, överstruken eller genomstruken

Färg

Sätt muspekaren  i fältet och dra i reglagen för att hitta en bra färg. Eller skriv in hex kod (#)

Stil

Välj en stil för typsnittet. Italic och Oblique gör texten lite lätt kursiv.
Standardvärde är normal

Spara när du är klar

För att typsnittet ska slå igenom på din webbplats behöver du publicera ändringarna du gjort. Klicka därför på ikonen Molnet uppe i det högra hörnet i den svarta verktygslisten

Du kan behöva uppdatera webbläsaren några gånger för att därefter se ändringen, eventuellt behöver du tömma cachen i webbläsaren. Se inställningar i webbläsaren för hur du tömmer cachen

INSTÄLLNINGAR TYPSNITT

Du kan designa varje typsnitt globalt. Dvs varje gång du skriver en text och använder ett typsnitt som du har angett någon slags design för under fliken Sidor -> Anpassade typsnitt så kommer texten att få detta utseende

Anpassade typsnitt

Du kan skapa egna typsnitt utöver de standard som ingår i din design/layout. Med Google webfonts kan du ladda upp obegränsat med typsnitt. Tänk dock på att inte göra en egen typografi att använda som den översta rubriken på din sida. Header 1 (H1) )ska vara kodad på ett speciellt sätt för att sökmotorerna ska kunna läsa den korrekt och det är endast standard Header 1 som passar till detta.

Storlek

Hur stor typsnittet ska vara anger du på denna rad. Du skriver en siffra och avslutar med enheten px. Utan mellanslag. Ex: 20px

Textens tjocklek (font weight)

Ange en siffra mellan 100 och 900 i steg om 100. Ju högre siffra desto fetare text

Teckenavstånd

Med denna inställning skapar du ett avstånd mellan varje bokstav i ett textstycke. Ange en siffra och avsluta med enheten px

Radavstånd (line height)

Radavståndet avgör avståndet mellan varje textrad i ett stycke. Skriv in en siffra och ange enhet t.ex em, ex, % eller px.
Det ska inte vara något mellanslag mellan siffran och enheten
Vi brukar använda 1.8em som standard

Dekorera texten
(text decoration)

None: standarvärde, ingen dekoration
Underline. understruken text
Overline: överstrykning (ett streck ovanför texten)
Line-through: genomstryckning (streck på texten)

Färg

Här kan du själv styra vilken färg som typsnittet ska ha. Du kan leta efter en färg i den färgboxen eller om du vet en Hex kod så kan du skriva in den istället

Stil

Standardvärde är Normal. Då sker ingen förändring på utseende på typsnittet. Välj Italic eller Oblique för att göra texten kursiv

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40